Texas du Sarmizegetusa Regia

Texas du Sarmizegetusa Regia, Berger australien, 5 mois, Blausasc

Texas du Sarmizegetusa Regia