Duo

Duo, Chow Chow mâle, 1 an et demi, Nice

Duo

Retour