Glico et Ponta

Glico et Ponta, jeunes caniches, Monaco

Glico et Ponta